O projektu Marketing+Design
Výhody a přínosy projektu
Jak začít s projektem
Odpovědi na nejčastější otázky
Výhodné balíčky M+D
Seznam jednotlivých služeb
Praktické tipy pro balíčky M+D
Poptávka balíčků a služeb
Reference
Projekt podporují
Novinky a aktuální zprávy
Články o Marketing+Design
Pro média
Seznam kontaktů

O PROJEKTUOdpovědi na nejčastější otázky
Marketing a design:
Jsou nejdůležitějším nástrojem pro budování firemní značky a identity firmy.
Nabízí řešení pro zvýšení prodeje výrobků a služeb.
Umožní rozvoj a expanzi Vaší firmy na české i zahraniční trhy.
Naše firma expanduje převážně do zahraničí. Kdybychom ale chtěli oslovit český trh, pomůže nám v tom projekt Marketing+Design?

Samozřejmě. Za tímto účelem byl projekt vytvořen. Projekt Marketing+Design zrealizuje od návrhů po výrobu nejen kvalitní a konkurenceschopný design firmy a produktu, ale projekt Vám najde i nové obchodní kanály, vytvoří poptávku po nabízeném zboží či službách, najde a osloví potencionální zákazníky, zrealizuje inzerci a další cílenou propagaci produktů. Projekt Marketing+Design Vám zajistí kompletní realizaci marketingových a designérských služeb.
Vyvážíme úspěšně do zahraničí, ale na českém trhu nejsme schopni prorazit v našem oboru s ohledem na konkurenci z Číny, Vietnamu a Indie. Je i přesto pro nás na trhu místo?

Vždy je na trhu místo. Tyto země, které jmenujete, k nám většinou dovážejí zboží zaměřené na určitého koncového zákazníka. Projekt Marketing+Design Vám pomůže najít jiného koncového zákazníka, kterého konkurence neoslovuje, nebo nabízí produkty, které nejsou pro zákazníka dostačující. A vždy je na trhu poptávka, jen je potřeba ji najít, zanalyzovat a vytvořit produkt přímo na míru této poptávce. To je jedna z velkých výhod projektu Marketing+Design „pod jednou střechou". Projekt realizuje kompletní servis strategie marketingu a designu s cílem zvýšení poptávky po zboží. Od atraktivního designu značky a obalu po cílenou propagaci výrobků na trhu.
Naše firma vyrábí produkty, které jsou kvalitní, ale konkurence má mnohaleté zkušenosti, kapitál a sílu nadnárodní společnosti. Jak jim můžeme konkurovat?

Mnoha způsoby. Právě projekt Marketing+Design Vám v tomto problému pomůže tím, že připraví analýzu Vaší konkurence a koncového zákazníka. Pomůže Vašemu produktu najít vlastní obchodní pozici a benefity, které může zákazníkům nabídnout. Projekt Marketing+Design Vám také zajistí realizaci designu produktové značky, obalů a kompletní prezentace. Zajistí propagaci Vašeho produktu tak, aby vznikla poptávka.
Mám nyní jiné priority investic. Musím investovat do nových strojů, zaplatit platy zaměstnancům a tak dále. Kde mám vzít ještě peníze na investici do projektu Marketing+Design?

Vše záleží na prioritách, které zvolíte a jejich načasování. Když budete mít nové stroje, a nebude pop- távka po zboží, nebudete mít, co na strojích vyrábět. Ale nemyslíme tím, aby jste nekupovali nové stroje. I to je investice, která, když je naplánovaná chytře, přinese firmě prosperitu. Jde o zvolení správného postupu priorit tak, aby vše na sebe efektivně navazovalo.
Je to už nějakou dobu, kdy jsme zkusili služeb marketingu a designu v naší firmě využít. Ale nepodařilo se nám dosáhnout žádného výsledku. K čemu je projekt Marketing+Design?

S Vašim názorem se setkáváme a chápeme Vaši nedůvěru. Možná, že špatné zkušenosti z minulých let a nestrategické investice do marketingu a designu v minulosti způsobily, že některé české firmy zanevřely na marketing a design. Význam marketingu a designu poznáte například podle toho, když se podíváte na konkurenční firmy ve Vašem oboru: jak vypadají navenek, jak komunikují se zákazníkem, jak vypadají jejich výrobky, jakým způsobem prodávají a jak ovlivňují prodej a tím i zisk firmy. To je jen pár bodů ze všech, které řeší projekt Marketing+Design.
Nikdy jsme v naší firmě marketing a design neřešili a ani je neumíme využít? Je projekt Marketing+De- sign také pro nás?

Samozřejmě. Je přesně pro Vás. Každá firma se svými produkty a službami, které poskytuje, je spe- cifická. Každá má své problémy, ale zároveň má i potenciál najít na trhu svou vlastní obchodní pozici, kterou bude posilovat a zvyšovat svůj zisk.
Balíček START má základní nabídku služeb, co pak může naše firma využívat dál?

Balíček START je opravdu „jen“ základ, který je určen pro každou firmu, která s marketingem a desig- nem začíná.
Nemyslím si, že nový vzhled výrobku zvýší poptávku po mém zboží a zvedne mi obrat.

Projekt Marketing+Design nevytváří jen nový vzhled výrobku, jestli se ptáte na tohle. Určitě Vám poptávku po výrobku nezvýší jen jeho nový vzhled. Je potřeba změnit celkový design výrobku. A co vlastně design výrobku obnáší? Je to komplexní řešení – design strategie, značka produktu, vzhled obalu, funkčnost produktu, zacílení na danou kupující skupinu a také s ohledem na to, kde bude produkt prodáván, jak bude prezentován, apod. A tato komplexní analýza a strategický design pak zvýší prodejnost Vašeho produktu. I tady je důležitá spolupráce marketingu a designu na realizaci obchodní strategie produktu.
Jaký je rozdíl mezi běžným designem a strategickým designem? A jaké výhody má strategický design pro mojí firmu a produkt?

Design se věnuje tvorbě atraktivního firemního a produktového designu. Strategický design spojuje atraktivitu a kreativitu designu s funkčností designu v tržním prostředí. To je důležité pro úspěšné směřování produktu k zákazníkům. Pro strategický design je důležité, aby firemní a produktový design odpovídal zaměření firmy či produktu na trhu, byl atraktivní pro cílové zákazníky, zvyšoval poptávku po zboží a konkurenceschopnost. Výhodou takového designu je, že umožňuje budovat firemní a produktovou značku s obchodní hodnotou. Vytvořit produktu design značky a obalu zaměřený na zákazníky a prodej. Také umožňuje propagaci firmy a produktu účinně propojit s marketingovou strategií. Projekt Marketing+Design nabízí strategický design firemních a produktových značek, design obalů a obalových kolekcí, design firemních a produktových prezentací: katalogy, webové prezentace, inzerce atd.
Proč je strategický design důležitý a může design pracovat za mne?

Design Vašeho produktu nebo firemní prezentace je často tím jediným, s čím se zákazník setkává například v obchodě nebo na internetu. Zde se rozhoduje, zda se zákazník rozhodne přímo nakoupit nebo zatelefonovat do Vaší firmy a uskutečnit obchod. Je přirozené, že zákazník před nákupem produktu nebo služby zvažuje jejich solidnost, kvality a prospěšnost, ale i výhodnost konkurenčních produktů. Tento proces probíhá často ve chvíli, kdy nejste osobně přítomni, aby jste mohli mít vliv na zákazníkovo rozhodnutí o koupi. Design tak funguje jako zprostředkovatel informací pro zákazníky a pracuje za Vás. Je Vaším obchodním zástupcem. Například v podobě obalu výrobku v obchodě, inzerce, webové prezentace nebo internetového obchodu atd. Projekt Marketing+Design se zabývá tvorbou produktového a firemního designu se zaměřením na fungování v tržním prostředí.
Mám výrobní firmu, po mém zboží je poptávka, která je ale rok od roku nižší a to díky silné konkurencí. Jak mi může pomoci projekt Marketing+Design?

Snížené poptávky po zboží, snižující se obrat firem, nebo větší výrobní kapacity firem, které je možné ještě naplnit, to vše řeší projekt Marketing+Design. Důvodů může být mnoho, ale i to Vám pomůže projekt vyhodnotit a vyřešit. Jeden z problémů, se kterým se setkáváme, je zastaralý vzhled výrobků a stárnutí odběratelů, kteří mění s věkem své priority. Důležité je, aby si firma přiznala, že její zákazníci mizí a hledala nové odběratele, kteří mají již jiný vkus či priority nákupu a jejich požadavkům se přizpůsobila. I to projekt Marketing+Design řeší.
Děláme zajímavé výrobky, používáme nové technologie, ale nemáme odbyt. Co s tím?

Jedna věc je vyrábět kvalitní a zajímavé výrobky, druhá věc je dát o nich vědět. Mnoho firem dělá tu chybu, že neukazují zákazníkům, co všechno umí nebo prodávají. Zákazník má dnes velký výběr a konkurence stále přichází na trh s dalšími novinkami. Proto je důležité informovat zákazníky o svých výrobcích a také umět prodat jejich kvality. Snižujete tak riziko, že zákazníci nakoupí u Vaší konkurence. Projekt Marketing+Design řeší i otázky informovanosti zákazníků, vytváří poptávku po Vašem zboží či službách.
Jsme firma schopná vyrobit jakékoliv zboží v našem oboru, které by zákazník chtěl. Ale jak zjistit, které zboží by to mělo být a co by se nejvíce prodávalo?

Toto je jeden z důležitých kroků k navýšení tržeb. Projekt Marketing+Design řeší tvorbu nového produktu na míru poptávce trhu. Analýzou a průzkumem trhu ve Vašem oboru jsme schopni Vám připravit kompletní druh, název a vzhled konkrétního výrobku, vytvořit novou značku a design obalu produktu.
Pracuji v oboru již několik desítek let, naše firma vždy obstála v konkurenci, ale s krizí nám nastaly problémy ve snižující se poptávce. Co s tím?

Není to jen otázka krize. Málo firem na našem trhu investuje do marketingu a designu. České firmy tento obor podcenily a nyní, když přišla krize, se tento problém více zviditelnil. Podívejte se nestranně na zahraniční firmy ve Vašem oboru, jak vypadají navenek, jak komunikují se zákazníkem, jak vypadají jejich výrobky, které prezentují na trhu. Vy se musíte pokusit být lepší. Projekt Marketing+Design chce toto změnit, nabízí českým firmám marketing, strategii a design v balíčku, který umožní českým firmám efektivně komunikovat na trhu.
Vyrábíme kvalitní výrobky, používáme nové technologie, ale stále je konkurence před námi. Ale ne kva- litou, ale cenou, na kterou se my při našich nákladech nedostaneme. Co s tím?

Asi mluvíte o výrobcích z asijských států, kterým je těžké konkurovat. Nyní je česká výroba na rozcestí. Lidé už měli možnost vyzkoušet dovážené zboží z Asie, zjistili plusy a mínusy těchto produktů, například výhodou je cena, nevýhodou často nízká kvalita, použité materiály, výrobky bez atestace, apod. Proto přichází čas na poptávku po českém zboží a výrobcích. Každá skupina zákazníků je jiná. Jedna skupina hledí převážně na cenu a nezajímá ji kvalita. Další chce za své o něco vyšší peníze i vyšší kvalitu a je tu i skupina, která dá vysoké finanční částky za vysokou kvalitu. Důležité je najít si svého zákazníka a tomu Váš produkt nabídnout – vytvořit po něm poptávku a to řeší projekt Marketing+Design.
Jak mi může v mém oboru (např. těžký průmysl) pomoci design a marketing?

I Váš obor potřebuje tyto výše zmiňované disciplíny. Průmyslový design Vám může dokonce vyřešit dílčí problémy s výrobou, logistikou, apod. Marketing Vás odliší od konkurence, najde nové obchodní cesty a nasměruje Vás. Každý má konkurenci a každý chce zvyšovat svůj obrat a zisky, takže projekt Marke- ting+Design je vhodný i pro Vaši firmu.
Může mi nový design a nová firemní identita pomoci nějak uvnitř firmy?

Právě jste zmínil další z výhod projektu Marketing+Design. Je to u všech firem stejné. Jakmile změníte identitu firmy – firemní komunikaci, design, apod., zaměstnanci si toho samozřejmě všimnou a podle toho, jak je design vytvořen, jak působí na okolí, tak působí i na zaměstnance. Firemní image pomáhá při změnách a budování sebevědomí uvnitř firmy. Firma, která buduje svou značku a image zvyšuje sebevědomí zaměstnanců, atraktivní prostředí motivuvuje zaměstnance k lepším a vyšším výkonům. Další výhodou de- signu je, že umožňuje firmě vytvoření přehledné prezentace služeb a produktů, která usnadňuje orientaci zaměstnanců ve firemní nabídce a tím pomáhá efektivní komunikaci se zákazníky.
Nemáme výrobu, jsme firma, která nabízí služby. Je i pro nás projekt Marketing+Design?

Samozřejmě. Projekt je pro všechny firmy, ať je jejich činností výroba nebo služby.
I služby musí zákazníka zaujmout, musí nabízet to, co trh potřebuje. Služby také potřenují najít svou poptávku a svého koncového zákazníka. Projekt Marketing+Design je vhodný pro služby stejně jako pro výrobu.
Marketing a design již v naší firmě využíváme. Chceme také začít využívat služeb projektu Marketing+ Design. Jak na to?

Jednoduše. Vyberte si z nabídky balíčků M+D nebo jednotlivých služeb. Pro poptání služeb použijte RYCHLOU POPTÁVKU. Více Poptávka balíčků a služeb
Jak vlastně funguje projekt Marketing+Design a co musím udělat, abych se mohl zapojit?

Je to jednoduché. Vyberte si z nabídky balíčků M+D nebo jednotlivých služeb. Pro snadné vyřízení Vaší poptávky jsme připravili RYCHLOU POPTÁVKU. Více: Poptávka balíčků a služeb
Postup realizace marketingu a designu ve Vaší firmě:
Na začátku je osobní schůzka. Než začneme realizovat vybraný balíček M+D nebo jednotlivé služby potře- bujeme vědět základní informace o Vaší firmě, produktech, službách a o Vašich představách.
Připravíme Vám plán realizace.
Zajistíme kompletní realizaci balíčku M+D a jednotlivých služeb pro Vaši firmu. Nijak Vás to nezatíží a bu- dete mít nad celou realizací kontrolu.
Máme obchodní oddělení, ale protože je velká konkurence je pro obchodní oddělení problém nasmlou- vat nové zákazníky. Co s tím?

I tím se zabývá projekt Marketing+Design. V mnoha firmách se stále řeší tento problém s kvalitními obchodními zástupci či celým obchodním oddělením. Většina argumentů je, že firma nemá finanční pro- středky na ohodnocení kvalitních obchodních zástupců. To ale není hlavní problém, problémem je systém motivace. Projekt Marketing+Design nabízí tvorbu motivačního programu tak, aby firma platila jen v případě, že obchodní zástupce na sebe vydělá a také motivace, která přispívá ke zkvalitnění práce a pracovního na- sazení obchodních zástupců. Další důležitou složkou je školení. Investice do školení obchodního oddělení je nutností, zvyšuje informovanost zaměstnanců v prodávaném sortimentu, zlepšuje kvalifikaci a obchodní strategii zástupců.
Jak může pomoci obchodní oddělení vyhledávání nových zákazníků?

Náplní prodejce není vyhledávání potenciálních zákazníků. To je úkolem dobrého marketingového programu. Jeho cílem by mělo být dosáhnout, aby se potenciální zákazníci sami zajímali o Vaše zboží či služby. Projekt Marketing+Design řeší i otázku komunikace s novými zákazníky. Marketingových nástrojů, které pomáhají při oslovování nových zákazníku je mnoho. Ve chvíli, kdy firmu kontaktuje nový zákazník nastupuje obchodní oddělení – prodejce.
Profesionální poradenství M+D
Potřebujete více informací o projektu nebo pomoc při výběru
marketingových a designérských služeb?

Mob Tel +420 605 187 004
E-mail info@mplusd.cz
Rychlá volba
arrow
Marketingové a designér- ské služby ve výhodných balíčcích.
Mám rád/a české firmy a české výrobkyPropagujte i svojí stránku
Projekt Marketing+Design © 2010 | Strategy | Tint design