O projektu Marketing+Design
Výhody a přínosy projektu
Jak začít s projektem
Odpovědi na nejčastější otázky
Výhodné balíčky M+D
Seznam jednotlivých služeb
Praktické tipy pro balíčky M+D
Poptávka balíčků a služeb
Reference
Projekt podporují
Novinky a aktuální zprávy
Články o Marketing+Design
Pro média
Seznam kontaktů

NABÍDKA PROJEKTUVýhodné balíčky M+D
Jsem marketér, pracuji v marketingovém oddělení
Projekt Marketing+Design Vám nabízí marketingové a designové nástroje, které zajistí úspěšnost Vaší stra- tegii, kampani, či jednotlivým akcím. Naše služby Vám pomohou se zvýšením prodeje produktů a služeb, vy- tvořením nových obchodních cest a budováním firemní i produktové image.

Spolupracujte s námi a získáte tyto výhody:
Koupí balíčků, či jednotlivých služeb si zajistíte kompletní marketingové a design činnosti, které vychází z Vašich potřeb a marketingové strategie.
Zajistíme Vám nové trendy v marketingu, inovativní nástroje a přesné plnění Vámi zadaných úkolů.
S námi ušetříte firemní náklady, protože Vám poskytneme jen ty marketingové služby, které skutečně po- třebujete.

Při spolupráci s námi dostanete:
Zajímavé bonusy při dlouhodobé spolupráci
Marketing a design ve specializovaných balíčcích
Strategické zacílení produktu na trhu, marketing, design image a značky, design obalů
a obalových kolekcí, kompletní prezentace. Realizace od návrhů po výrobu.
Marketingová strategie oslo- vení zákazníků, kompletní řešení designu: stánek, katalogy, reklamní předměty, hostesky, inzerce, prezentace, panely atd.
Kompletní realizace webové prezentace: strategické zaměření webu, marketing, design webových stránek, redakční systém, kompletní texty pro web, fotografie.
Strategické zacílení značky na trhu a cílové zákazníky, design pro image značky, corporate design a kompletní prezentace. Od návrhů po realizaci a výrobu.
Strategické zaměření direct mailu na zákazníky, marketing, design direct mailu, kompletní texty pro directmail, reklamní předmět, balení.
Marketingová strategie zaměře- ná na zákazníky, realizace od návrhů designu po nákup mé- dií: Inzerce, PR, internet. inzer- ce, soutěže, tiskové zprávy atd.
Kompletní řešení marketingu a designu po celý rok
Balíček MALÁ FIRMA je se- staven tak, aby snadno na- startoval marketing a design ve Vaší firmě s cílem zvýšit poptávku. Stačí jen začít.
Balíček SŘEDNÍ FIRMA je ur- čen českým firmám s častými problémy: silná konkurence, klesající obrat, chybějící strate- gie výrobků a služeb.
Balíček VELKÁ FIRMA zajišťuje komfortní servis firmám na míru. Výhodou pro firmu je časová nenáročnost s plnou kontrolou nad realizací.
Realizujme kompletní servis marketingu a designu:
Marketing: vytvoření marketingové strategie prodeje a poptávky, realizace poptávky po výrobcích a služ- bách, analýza trhu a konkurence, cílené oslovení zákazníků, PR, nákup médií. Zajišťujeme kompletní re- alizaci marketingových služeb až po tisk, výrobu a produkci.
Design: vytvoření design strategie pro firmy, výrobky a služby, návrhy a realizace designu firemních a pro- duktových značek, design obalů, reklamní předměty, firemní a produktová prezentace, internetová prezen-tace. Zajišťujeme kompletní realizaci designu od návrhů po tisk, výrobu a produkci a programování inter- netových aplikací.
Výhody balíčků M+D
Balíčky M+D poskytují firmám snadné řešení problému. Jsou sestavené z marketingových a designér- ských služeb tak, aby zajistili efektivní řešení bez zbytečných investic.
Efektivní sestavení balíčků M+D umožňuje jejich finanční zvýhodnění. Jednoduše úsporu Vašich financí.
S balíčkem M+D získáváte komfortní řešení a zvýhodněnou cenu.
Výhodou balíčků M+D je jejich snadné doplnění o další jednotlivé služby. Výběr dalších služeb si zcela
přizpůsobujete podle priorit firmy a výše firemní investice.
Profesionální poradenství M+D
Potřebujete více informací o projektu nebo pomoc při výběru
marketingových a designérských služeb?

Mob Tel +420 605 187 004
E-mail info@mplusd.cz
Rychlá volba
arrow
Mám rád/a české firmy a české výrobkyPropagujte i svojí stránku
Projekt Marketing+Design © 2010 | Strategy | Tint design