O projektu Marketing+Design
Výhody a přínosy projektu
Jak začít s projektem
Odpovědi na nejčastější otázky
Výhodné balíčky M+D
Seznam jednotlivých služeb
Praktické tipy pro balíčky M+D
Poptávka balíčků a služeb
Reference
Projekt podporují
Novinky a aktuální zprávy
Články o Marketing+Design
Pro média
Seznam kontaktů

NABÍDKA PROJEKTUSeznam jednotlivých služeb
Zajišťujeme kompletní realizaci služeb až po výrobu, produkci, nákup médií atd.
Jednotlivé služby si vybíráte podle svých potřeb a výše firemní investice.
Jednotlivé služby lze neomezeně přidávat a dokupovat k balíčkům M+D.
Realizujme kompletní servis marketingu a designu:
Marketing: vytvoření marketingové strategie prodeje a poptávky, realizace poptávky po výrobcích a služ- bách, analýza trhu a konkurence, cílené oslovení zákazníků, PR, nákup médií. Zajišťujeme kompletní re- alizaci marketingových služeb až po tisk, výrobu a produkci.
Design: vytvoření design strategie pro firmy, výrobky a služby, návrhy a realizace designu firemních a pro- duktových značek, design obalů, reklamní předměty, firemní a produktová prezentace, internetová prezen-tace. Zajišťujeme kompletní realizaci designu od návrhů po tisk, výrobu a produkci a programování inter- netových aplikací.
Seznam marketingových služeb
Firemní marketingová strategie
Marketingová strategie firmy
Vyhledání prodejních cest
Vytvoření poptávky
Oslovení zákazníků
Podpora prodeje
Marketingová strategie firemní značky / logotypu dle typu firmy
Marketingové vedení a výroba firemních
tiskovin: vizitka, obálka, dopisní papír,
formuláře a další
Průzkum a analýza trhu
Analýza firmy a produktů
Strategie prezentace firmy
PR strategie, výběr médií, nákup médií
Image inzerce strategie, výběr médií,
nákup médií
Internetová strategie, výběr médií, nákup médií
Kompletní PR a reklamní propagace
Nákup médií
Marketingová strategie internetové prezentace
Marketingová strategie e-shopu, výběr
redakčního systému
Zajištění a vedení zhotovení celého redakčního systému a zavedení do firmy
Marketingová a obchodní strategie - firemní
katalog, brožury, letáky, podpora prodeje, apod.
Marketingová strategie Direct mailu, E-mailing
Direct marketing
Strategie, návrh a zajištění prezentace na
výstavách a veletrzích
Marketingová strategie produktu a služeb
Marketingová
strategie značky / logotypu
produktu či služby
Marketingová strategie reklamy a propagace
produktu či služby
Marketingová strategie webové stránky
produktu či služby
Marketingová strategie e-shopu
Produkce a výroba jednotlivých služeb
Produkce a výroba firemních tiskovin:
vizitka, obálka, dopisní papír, formuláře a další
Produkce a výroba firemních POS materiálů
podporujících nákupní aktivity: katalogy, brožury, brand magazíny, firemní prezentace atd.
Produkce a výroba firemních POP materiálů
podporujících prodejní aktivity: reklamní
předměty, plakáty, wobblery, shelf talkery atd.
Nákup médií
Výběr a nákup reklamních předmětů,
zajištění výroby
Zajištění výroby obalu pro reklamní předmět
Zajištění výroby obalu pro produkty
a firemní výrobu
Zajištění výroby, koordinace a kontrola
u tisku - etikety pro reklamní předmět
Zajištění výroby, koordinace a kontrola
u tisku - etikety pro produkty a firemní výrobky
Zajištění výroby katalogu, letáků, plakátů, apod.
Další služby na poptávku
Seznam designérských služeb
Design strategie pro firmy, produkty a služby
Analýza současného designu firmy a produktů
Průzkum a vyhodnocení konkurenčního designu
Vytvoření nové design strategie firmy a produktů
Návrhy nového designu pro firmy a produkty
Kompletní realizace designu firmy a produktů
Firemní vizuální identita
Vytvoření jednotného firemního stylu
Firemní značka / logotyp
Slogan
Firemní tiskoviny: vizitka, obálka, dopisní papír... Formuláře a další administrativní tiskoviny
Razítko
Firemní desky
Interní zpráva
Design manuál
Výroční zpráva
Prezentace firmy
Internetová prezentace
E-shop
Banner
Inzerce
Firemní katalog, brožury, letáky
Firemní časopis a reporty
PDF prezentace
Direct mail
Plakáty
Billboardy
Fotografie a ilustrace
Reklamní předměty
Obal pro reklamní předmět
Etiketa pro reklamní předmět
Design produktů a služeb
Design strategie produktu a služby
Značka / logotyp produktu a služby
Slogan
Obal
Obal kolekce
Etiketa
Etiketa kolekce
Balící papír
Fotografie a ilustrace
Design manuál
Prezentace produktu a služby
Webové stránky
E-shop
Banner
Inzerce výrobku nebo služby
Katalog výrobků nebo služeb, brožury, letáky
PDF prezentace
Direct mail
Plakáty
Billboardy
Reklamní předměty
Obal pro reklamní předmět
Etiketa pro reklamní předmět
Další služby na poptávku
Profesionální poradenství M+D
Potřebujete více informací o projektu nebo pomoc při výběru
marketingových a designérských služeb?

Mob Tel +420 605 187 004
E-mail info@mplusd.cz
Rychlá volba
arrow
Mám rád/a české firmy a české výrobkyPropagujte i svojí stránku
Projekt Marketing+Design © 2010 | Strategy | Tint design